نقد قانون اساسی

Constitutional Law in Iran

بنام خدا

چندی پیش قانون اساسی ایران مورد نقد وبررسی بنده قرارگرفت که درزمان مناسب برآن افزوده خواهدشد شما میتوانید آنرادرلینک زیرین مورد مطالعه قراردهید

http://behabady.clooblog.com/

http://behabady.farabit.ir/

http://behabady.iran.sc/

http://behabady.vastblog.com/

/ 0 نظر / 11 بازدید