به بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان خوش آمدید

بنام خدابزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان مشتمل است بر:

سایت کتاب هدایت در مرکز دایره وبیش از1000 وبلاگ در 50زمینه گوناگون درپیرامون آن

در این وبلاگ درصددیم تاآخرین تغییرات وآثارمنتشره دراین شبکه بزرگ رادراختیار کاربران عزیز قراردهیم شما میتوانیدبا مراجعه به صفحات مندرج درسمت چپ وبلاگ تمامی کارهای انجام شده درشبکه را مشاهده فرمائید موفق باشید

1-برای ورود به شبکه کافی است واژه behabadiیا behabady را به نشانی سایت وبلاگدهی مورد علاقه خود افزوده ووارد شبکه شوید

2-این شبکه درتمامی سرویسهای وبلاگدهی دارای وبلاگ بوده وعضو همه شبکه های اجتماعی است بنابراین رد پای آن را درهمه جا خواهیدیافت(کاربرملی)

چنانچه سرویس یا شبکه ای درارتباط با این شبکه قرارنگرفته لطفا موردرا به ایمیل شبکه اعلام فرمائید Ma_beh@yahoo.com

هم اکنون حدود350 سرویس وبلاگدهی درکشور فعالند البته برخی لنگ لنگان پیش میروند بنده بارصد انها درموتورها هرسرویس جدیدی ایجادشود دران وبلاگ ایجاد وسپس انرا درکتاب بلاگرها منتشرمیکنم

درمورد شبکه های اجتماعی نیزباوجود بیش از600 مورد همینگونه عمل میگردد.

تحلیل مسایل روز را درلینکهای زیر مشاهده فرمائید

http://www.behabady.ir/

جدیدترین تقسیمات سرویسهای وبلاگدهی را درلینک زیر ببینید

http://behabadinews.persianblog.ir/page/43

معرفی وب نوشت دهنده ها

 http://behabady.persianblog.ir/

اعلام نشانی شبکه اجتماعی یا جامعه مجازی یا میکروبلاگ وموبلاگ ایرانی

http://behabady.rozblog.com/

معرفی جامعترین ومختصرترین کتاب پارسی درباره قران کریم

Unique book in comprehensiveness and briefness about Intimate knowledge of Quran

برای اولین بارجامعترین ومختصرترین کتاب پارسی درباره قران کریم درده پست دردنیای مجازی منتشرشد شمامیتوانیدبا مراجعه بهریک از لینکهای زیرین بخشی ازقسمتهای موردنظر خودرا انتخاب ومطالعه فرمائید

پیام قران(مقدمه)(1)

مسائل شکلی قران بخش اول (اجزاءقران)(2)

مسایل شکلی بخش دوم(ادبیات قرآن- هنر ادبی)(3)

مسائل محتوایی قران(بخش اول معارف)-(محور اول-خداوند)(4)

محوردوم-هستی وخلقت(عوالم چهار گانه واقسام انها-فرشتگان وجن)(5)

محور سوم-خلقت انسان درقران(پیامبران-ادیان الهی-ادیان فلسفی وعرفانی )(6)

1-سر گذشت پیامبران وشجره نامه انان(7)

2-سرگذشت امامان وشجره نامه انان(8)

مسایل محتوایی قران بخش دوم-(اخلاق در قران)(9)

مسایل محتوائی بخش سوم (احکام درقران)(10)

دانلود کتاب

/ 0 نظر / 15 بازدید